BP2

...

Evidenční formulář - roč. BP2 (6-7 let)

základní výuka v 1. pololetí - 1x týdně: pondělí 15:00-16:00
cena výuky za pololetí: 4.000,-Kč / termín splatnosti: 15. 10. 2020
*
základní výuka ve 2. pololetí - 2x týdně: pondělí + středa 15:00-16:00
cena výuky za pololetí: 6.000,-Kč / termín splatnosti: 15. 2. 2021
*
č. účtu: 2401000879/8040 (Oberbank)
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Balet hrou_jméno žáka

Docházku na 2x týdně lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, již i během prvního pololetí. Školné se pak vypočítává poměrnou částkou.

Ve formuláři níže nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo jen o změnu docházky. Uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je ve k tomu určených samostatných kolonkách. SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.

Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.

Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat
- vše je k dispozici v tištěné podobě v recepci studia, na požádání zasíláme i v elektronické podobě.