Broučci

...

Evidenční formulář - roč. Broučci (6-8 let)

základní výuka 1x týdně - pondělí 15:00 - 16:00 / cena výuky za jedno pololetí 4.000,-Kč

termíny splatnosti: 15. 10. 2020 / 1. pololetí
                               15. 2. 2021 / 2. pololetí 

č. účtu: 2401000879/8040 (Oberbank)
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Balet hrou_jméno žáka
 

Ve formuláři níže nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo jen o změnu docházky. Uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy.

Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je v k tomu určených samostatných kolonkách. 
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne 
a všechny vaše preferované telefonní čísla budou nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.
Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat
- vše je k dispozici v tištěné podobě v recepci studia, na požádání zasíláme i v elektronické podobě.