CENA VÝUKY

...

CENA VÝUKY 2020/2021

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet. 
č. účtu: 2401000879 / 8040 (Oberbank)
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce:
Balet hrou_jméno žáka

Celková cena výuky se hradí ve dvou splátkách: 
termíny splatnosti: 15. 10. 2020 / 1. pololetí
                         15. 2. 2021 / 2. pololetí

Přesnou cenu školného pro konkrétní ročník najdete v hlavičce přihlášky do daného ročníku - přihlášky zde.
Cena výuky se odvíjí od délky lekcí (60/90 min) a frekvence docházky. 
Délka lekce je v každém ročníku pevně daná, frekvence docházky je částečně volitelná.
Délka a počet lekcí týdně / cena výuky za jednu lekci:

Základní výuka:
Skupinové lekce - 60 min:
1x týdně  200,-Kč/lekce
2x týdně  150,-Kč/lekce

Skupinové lekce - 90 min:
    1x týdně  250,-Kč/lekce
2-4x týdně  200,-Kč/lekce
   5x týdně  150,-Kč/lekce

Volitelná výuka:
Repertoár, scénická praxe /60 min: 100,-Kč/lekce
Repertoár, scénická praxe /90 min: 150,-Kč/lekce
Lidový, Moderní tanec       /45 min:  75,-Kč/lekce

Individuální lekce, příprava na soutěže a talentové zkoušky na Konzervatoř - cena za 60 min:

1 žák/600,-Kč * 2 žáci/350,-Kč * 3 žáci/250,-Kč * 4 žáci/200,-Kč * 5 žáků/150,-Kč

Skupinová soutěžní příprava - 6 a více žáků: 100,-Kč/ 1 žák/ 60 min

Pokud chce žák reprezentovat BŠT na soutěži, podmínkou je absolvování mimořádných (soutěžních) tréninků v celkové délce minimálně 10 hodin na danou choreografii. 

-----------------------------

V souvislosti se školným žákům a rodičům poskytujeme vše následující:

1) informaci, kolik výukových hodin v rámci daného celoročního studia (září-červen) žákovi garantuje a jaká je cena 1 lekce, ze které vychází při výpočtu celkové roční částky. 

2) umožňujeme platbu pouze poměrné částky v případě, že je žák do školy přihlášen později, již v rozběhnutém školním roce. Poměrná část se vždy počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce.  

3) vracíme poměrnou část, pokud žák ze zdravotních důvodů musí ukončit docházku předčasně a definitivně. Ukončení se podává prostřednictvím formuláře zde - poměrnou částku pak zasíláme do 30 dnů od jeho vyplnění a odeslání.      

Protože koncepce výuky je připravená od září do června, žák se tudíž přihlašuje na celý školní rok, cena školného je taktéž vypočítaná a pevně daná na 10 měsíců. (Z toho důvodu se pak i  poměrná část vždy počítá pouze na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce). Školné se hradí ve dvou splátkách - pololetně. V případě nouze může rodič požádat o splátkový kalendář. Škola garantuje žákovi ve školním roce určitý celkový počet lekcí a to dle klíče: docházka 1x týdně=40 lekcí. Celkový počet je stanoven souhrnně za celý šk. rok, a to vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí. Do celkového počtu se pak zahrnují i všechny mimořádné lekce, které se konají v rámci nácviku závěrečného představení a jsou pro všechny účinkující žáky povinné. Tyto taktéž nejsou rozprostřeny rovnoměrně, ale konají se pouze ve druhém pololetí. Informace o termínech těchto lekcí jsou na webových stránkách uvedeny zde vždy již v srpnu, před započetím nového šk. roku, tak, aby s nimi rodiče již předem počítali při tvorbě jarních víkendových rodinných programů. 

Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně školy, nikoliv na základě přírodní katastrofy, pandemie, či nařízení vyšší moci, nebyl garantovaný počet lekcí dodržen a škola by žákovi nenabídla náhradu v jiném termínu, vrátí škola žákovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné lekce. Pokud bude celkový počet lekcí naopak překročen, doúčtuje škola žákovi rovněž poměrnou část školného. V obou případech se lekce účtují jednotlivě a termín splatnosti je vždy 15 dnů od vystavení vyúčtování. Náhradu za lekce nevyužité žákem (a to z jakýchkoliv důvodů) škola neposkytuje.

Volitelná část výuky, na kterou se žák přihlásí až v průběhu školního roku, se hradí poměrnou částkou v termínu do 15 dnů od zahájení docházky.  

V případě potřeby je možné požádat o splátkový kalendář - vyplňte formulář zde.    

Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuálních lekcí - ceny viz. níže.  Výuka se v tomto případě platí vždy již před započetím lekce.