H3

Registrace do roč. H3 dočasně POZASTAVENA !! 
6 -7 leté děti začátečníci prosím registrujte do K2-A, nebo K2-B 
7-mi leté děti "pokročilé" - které již navštěvovaly naši baletní školu v předcházejících letech - prosím registrujte do H4

Evidenční formulář - roč. H3 (6-7 let)

Lekce 60 min.
Základní výuka   _ 2x týdně _ cena za pololetí _ 6.000,-Kč
Rozšířená výuka _ 3x týdně _ cena za pololetí _ 7.800,-Kč

Cena rozšířené výuky zohledňuje začátek od října.
Docházku na 3x týdně lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, kurzovné se pak vypočítává poměrnou částkou.

termíny splatnosti:
10. 10. 2021 / 1. pololetí
10. 2. 2022 / 2. pololetí
č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je
v samostatných kolonkách.
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.