H4

...

Evidenční formulář - roč. H4  (7-9let)

Lekce 90 min.
Základní výuka   _ 2x týdně _ cena za pololetí  8.000,-Kč   [200/lekce]
Rozšířená výuka _ 3x týdně _ cena za pololetí 10.800,-Kč   [180/lekce]
Intenzivní výuka _ 4x týdně _ cena za pololetí 12.000,-Kč   [150/lekce]

Cena rozšířené i intenzivní výuky zohledňuje začátek od října.
Docházku na 3-4x týdně lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, kurzovné se pak vypočítává poměrnou částkou.
Při docházce 4x týdně/Intensiv, se rozumí docházka na lekci 180min / každou druhou neděli (v lichém týdnu). 

termíny splatnosti:
10. 10. 2021 / 1. pololetí
10. 2. 2022 / 2. pololetí
č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je
v samostatných kolonkách.
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.