H4

...

Evidenční formulář - roč. H4  (7-9let)

Cena kurzu na jedno pololetí se odvíjí od celkového počtu tréninkových hodin za týden. 

C)  3 hod týdně _ 6.600,-Kč    (po+st / 17:00-18:30) 
D)  3,5 hod týdně _ 7. 700       (po, nebo st 17:00-18:30  + pá 16:15-18:15) 
G)  5 hod týdně _ 10.000,-Kč   (po+st / 17:00-18:30 + pá 16:15-18:15) 

Přehled, jak je tvořena cena za 1 hodinu tréninku (60 min) :

1 h    za týden 200,-Kč
2 h    za týden 150,-Kč
3 h    za týden 110,-Kč
4-6 h za týden 100,-Kč
 7 h +  za týden 90,-Kč

Cena výuky zohledňuje začátek pátečních tréninků od října.
Docházku lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, kurzovné se pak dopočítává poměrnou částkou.

Termíny splatnosti:

říjen 2021 / 1. pololetí
únor 2022 / 2. pololetí
č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka

Ve formuláři (níže) uveďte preferovaný kontakt, na který si přejete dostávat organizační zprávy.
SOS kontakt je dobrovolný. Použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne
a preferované telefonní číslo bude nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR