K1- A

...

Evidenční formulář - roč. K1-A (3,5-4,5 let)

Lekce 60 min.
Základní výuka _    1. pololetí  - 1x týdně _  cena za pololetí _ 4.000,-Kč  [200Kč/lekce]
Základní výuka  _   2. pololetí - 2x týdně _ cena za pololetí _ 6.000,-Kč  [150Kč/lekce]
Rozšířená výuka _  2. pololetí - 3x týdně _ cena za pololetí _ 7.800,-Kč   
[130Kč/lekce]

Docházku na 2x týdně lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, již během prvního pololetí.
Kurzovné se pak vypočítává poměrnou částkou.  

termíny splatnosti: 10. 10. 2021 / 1. pololetí
                               10.  2. 2022 / 2. pololetí

č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce:  Pohyb hrou_jméno žáka
                           

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je
v samostatných kolonkách. 
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné. 
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.