K2-A

...

Evidenční formulář - roč. K2-A (6-7 let)

Základní výuka   _  1. pololetí  - 1x týdně _ cena za pololetí _ 4.000,-Kč   [200Kč/lekce] 
Základní výuka   _  2. pololetí - 2x týdně _ cena za pololetí _ 6.000,-Kč  [150Kč/lekce] 
Rozšířená výuka _  2. pololetí - 3x týdně _ cena za pololetí _ 7.800,-Kč   
[130Kč/lekce]

Docházku na 2x týdně lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, již během prvního pololetí.
Kurzovné se pak vypočítává poměrnou částkou.

termíny splatnosti:
10. 10. 2021 / 1. pololetí
10. 2. 2022 / 2. pololetí

č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je
v samostatných kolonkách.
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.