P5

...

Evidenční formulář - roč. P5  (9-11 let)

Cena kurzu na pololetí se odvíjí od celkového počtu tréninkových hodin za týden.

E)     4 hod týdně _ 8.000,-Kč    (po + st  17:00-19:00) 
G)    5 hod týdně _ 10.000,-Kč   (po, nebo st  17:00-19:00 + pá 16:00-19:00)
 I)     7 hod týdně _ 12.600,-Kč   (po + st + pá) 

Přehled, jak je tvořena cena za 1 hodinu (60 min) :
 1 h za týden 200,-Kč
2 h za týden 150,-Kč
3 h za týden 110,-Kč
4-6 h za týden 100,-Kč
7 h + za týden 90,-Kč

Termíny splatnosti:

říjen 2021 / 1. pololetí
únor 2022 / 2. pololetí

č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka

Ve formuláři (níže) uveďte preferovaný kontakt, na který si přejete dostávat organizační zprávy.
SOS kontakt je dobrovolný. Použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne
a preferované telefonní číslo bude nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.