P6

...

Evidenční formulář - roč. P6  (11-13 let)

Celková cena kurzu se odvíjí od celkového počtu tréninkových hodin za týden.

D)  3,5 hod týdně _ 7. 700,-Kč  (po 90min + st 120min)
F)  4,5 hod týdně _ 9.000,-Kč   (po 90min + pá 150min)
G)   5 hod týdně _ 10.000,-Kč   (st 120min + pá 150min)
H)   6 hod týdně _ 12.000,-Kč   (po 90min + st 120min + pá 150min)


Přehled, jak je cena tvořena:

1 h   (60 min) týdně              200,-Kč
2 h (120 min) týdně              150,-Kč
3 h (180 min) týdně               110,-Kč
4-6 h (240-360 min) týdně  100,-Kč
7h - a více týdně                   90,-Kč 

Termíny splatnosti:
říjen 2021 / 1. pololetí
únor 2022 / 2. pololetí

č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka


Ve formuláři (níže) uveďte preferovaný kontakt, na který si přejete dostávat organizační zprávy. 
SOS kontakt je dobrovolný. Použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a preferované telefonní číslo bude nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.