Rozvrh hodin - "vysvětlivky"

...

Pro nové uchazeče zde uvádíme pouze "vysvětlivky" k rozvrhu, koncepci výuky, názvům ročníků a systému zařazování dětí. 

Časový rozpis výuky jednotlivých ročníků najdete v Menu - "Pro studenty a rodiče" 

Koncepce výuky mladších dětí (4-8 let) je ve všech ročnících stejná - "BALET HROU" 

Intenzita docházky je volitelná pouze částečně, tzn., že v každém ročníku je určen minimální možný počet základních výukových lekcí. K nim si pak žák může dále zvolit doplňující výukové lekce. Intenzitě docházky pak logicky odpovídají studijní výsledky žáků a na ně navazující počet a délka vystoupení v divadelním představení na konci šk. roku. (Stejně tak i výběr do soutěžních skupin.)  

Výuku "INTENSIV" lze volit v roč. V3 - V6. 

Je možné domluvit i INDIVIDUÁLNÍ výuku (1 - max 3 žáci v hodině). Vhodné jako doplněk výuky  (nejen) pro uchazeče o studium na Konzervatoři.

Názvy ročníků slouží pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně. Uvedený věk (ve všech ročnících) je pro zařazení dítěte taky pouze orientační. Jde nám prioritně o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu, mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Děti jsou proto do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů - podle psychomotorické zralosti, dovednosti, schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, může být studentovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

Baletní Přípravka - intenzita docházky 1-2x týdně:

BP1  4 - 5 let- délka lekce 60 min

BP2 6 - 7 let- délka lekce 60 min

- ročníky jsou určené pro začátečníky, frekvence docházky 1x týdně se doporučuje pouze v prvním pololetí, od druhého pololetí pak přechází žák automaticky na výuku 2x týdně, nebo je přeřazen do ročníků "Zájmového tanečního kroužku".  

"Zájmový taneční kroužek" 

Blešky   4 - 5 let  - délka lekce 60 min

Broučci  6 - 8 let  - délka lekce 60 min

Výběrové baletní ročníky - intenzita docházky 2-6x týdně

Pro jakoukoliv pohybovou (zájmovou) činnost, má-li být pro všechny zúčastněné - děti, rodiče i pedagogy- smysluplná a má-li přinášet radost nejen z pohybu, ale i z výsledků, je potřebná základní intenzita docházky 2x v týdnu. Pro žáky, kteří úspěšně projdou prvním rokem výuky a doporučíme jim pokračování, jsou dále určené výběrové ročníky:

V1     4 - 5 let - délka lekce 60 min      2-3 lekce týdně

V2    6 - 7 let - délka lekce 60 min      2-3 lekce týdně

V3    7 - 8 let - délka lekce 90 min      2-4 lekce týdně

- žák, který dochází do dvou lekcí baletu v týdnu, může pak ještě navštěvovat i lekce Repertoár-Scénická praxe (RSP). Kombinace jedna lekce baletu + RSP není možná.

V4    8 - 10 let - délka lekce 90 min  2-5 lekcí týdně

V5   9 - 12 let - délka lekce 90 min 2-5 lekcí týdně

V6   12+ (pokročilí) - délka lekce 90 min  2-6 lekcí týdně

- docházka do skupin V2 - V6 má několik variant - lze si vybrat, resp. vytvořit různé kombinace složené z lekcí baletu, Repertoáru-Scénické praxe, Moderního tance, Špiček.

Forma studia "INTENSIV" - pro studenty z roč. V3-V6:   4-6 lekcí týdně

- kromě všech lekcí baletu a scénické praxe, je možné navštěvovat i nedělní  "dvojité" lekce, páteční lekce Moderního tance, případně vše dohromady... Doporučujeme dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tématicky vždy na určitou taneční techniku.

RSP (Repertoár-Scénická praxe) - jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na  "scénický/jevištní repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Lekce RSP nelze navštěvovat samostatně, lze pouze v kombinaci se základní docházkou na lekce baletu (tzn. 2x týdně balet + 1x RSP).

Moderní tanec - lekce moderního tance (vhodné pro roč. V4 - V6) - délka lekce / 60 - 90 min. 

... 

Balet pro dospělé - trénink klasického tance/baletu pro dospělé.

...

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/ 75-90 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

... 

SENIOR STUDIO - nové lekce od října 2020 :

Cvičení pro seniory / lekce 60 min

... i senioři milující pohyb si u nás (konečně!) přijdou na své...

Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká: "...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!
První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo balíček 10-ti lekcí za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od ledna 2020 - přesné termíny najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (elektronické přihlášky začnou fungovat koncem prosince)

___________________________________________________________