Rozvrh hodin

Školní rok 2023 - 2024"Vysvětlivky" k rozvrhu

Zařazení dle věku
Uvedený věk je pro zařazení dítěte do dané skupiny pouze orientační.
Děti do jednotlivých skupin zařazujeme tak, aby tyto skupiny byly ve všech ohledech vyvážené a děti zbytečně nestrádaly při případném "neúspěchu", mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, navrhneme dítěti postup do starší skupiny již v průběhu školního roku.

Intenzita docházky
Pro jakoukoliv pohybovou činnost, má-li být pro všechny zúčastněné (děti, rodiče i pedagogy) smysluplná a má-li přinášet radost nejen z pohybu, ale i z výsledků, doporučujeme základní minimální intenzitu tréninků 2x týdně.
Na intenzitu docházky pak logicky navazuje i délka vystoupení v rámci školních divadelních představení, nebo možnost členství v reprezentační skupině "Terpsichore ballet company" a s tím spojená účast na různých dalších akcích a vystoupeních.