Rozvrh hodin

Školní rok 2022 - 2023

T1  (3,5 - 5 let)  lekce 60 min   [Registrace zde]

úterý  

čtvrtek

pátek - "repertoár" (volitelná lekce) 17:30 - 18:30

17:30 - 18:30

  16:30 - 18:00

T2 (6 - 7 let )  lekce 60-90 min   [Registrace zde]

úterý

čtvrtek 

pátek - "repertoár"   (volitelná lekce)


17:30 - 18:30

17:30 - 18:30

 16:30 - 18:00

T3 (7-9 let) lekce 60 - 90 min  [Registrace zde]

úterý 

čtvrtek                                                       

pátek - "repertoár" (volitelná lekce)                                                


17:30 - 18:30

17:30 - 18:30

16:30 - 18:00

T4   (6-9 let) lekce 90 min  [Registrace zde]

pondělí 

středa 

pátek - "repertoár" (volitelná lekce)

  

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

        16:30 - 18:00

T5  (8-11 let/začátečníci) lekce 120 - 150 min   [Registrace zde]

pondělí 

středa

pátek - "repertoár" (volitelná lekce)  

 

17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

 16:30 - 19:00

T6 (8-11 let/pokročilí) lekce 120 - 150 min   [Registrace zde]

Pondělí 

středa

pátek


17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

16:30 - 19:00

T7  (10-14 let)   [Registrace zde]

pondělí

středa

pátek - "repertoár" (volitelná lekce)  


16:45 - 18:45

16:45 - 18:45

15:30 - 18:00

Terpsichore Ballet Company (reprezentační skupina) 

- treninky / zkoušky repertoáru - dle aktuální potřeby

Individuální lekce [Objednávka lekcí zde]

"Vysvětlivky" k rozvrhu

Zařazení dle věku
Uvedený věk je pro zařazení dítěte do dané skupiny pouze orientační.
Děti do jednotlivých skupin zařazujeme tak, aby tyto skupiny byly ve všech ohledech vyvážené a děti zbytečně nestrádaly při případném "neúspěchu", mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, navrhneme dítěti postup do starší skupiny již v průběhu školního roku.

Intenzita docházky
Pro jakoukoliv pohybovou činnost, má-li být pro všechny zúčastněné (děti, rodiče i pedagogy) smysluplná a má-li přinášet radost nejen z pohybu, ale i z výsledků, doporučujeme základní minimální intenzitu tréninků 2x týdně.
Na intenzitu docházky pak logicky navazuje i délka vystoupení v rámci školních divadelních představení, nebo možnost členství v reprezentační skupině "Terpsichore ballet company" a s tím spojená účast na různých dalších akcích a vystoupeních.