T1

Registrační list člena

 Skupina T1  (3,5-5 let)  -  délka lekce 60-90 min

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet.
č.účtu: 1232233/5500
var. symbol:  rod. číslo člena (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: T1_jméno člena

Výše členských příspěvků:
Členský příspěvek ZÁKLADNÍ / REGISTRAČNÍ: 500,-Kč
Členský příspěvek POLOLETNÍ vyjadřuje cenu kurzu:
- od září do ledna        (1. pololetí šk. roku)
- od února do června  (2. pololetí šk. roku)
Výše členského příspěvku pololetního se odvíjí od zvoleného typu členství, které odpovídá počtu tréninkových hodin za týden.

členství  A)    4.000,-Kč      1 hod  (út nebo čt)
členství  C)    6.600,-Kč     2 hod  (út + čt)
členství  D)    7.000,-Kč  2,5 hod  (út nebo čt + pá)
členství  F)     9.100,-Kč   3,5 hod  (út + čt + pá)

Termíny splatnosti:

Členský příspěvek - REGISTRAČNÍ (500,-) se hradí do 7 dnů po registraci do skupiny

cena kurzu  1. POLOLETÍv září daného šk. roku
cena kurzu 2. POLOLETÍ - v únoru daného šk. roku


Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy.
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny ostatní uvedené telefonní čísla budou nedostupné.
Odesláním Registračního listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.