T5

Registrační list člena

Skupina T5  (9-12 let)  -  délka lekce 120min

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet.
č.účtu: 1232233/5500
var. symbol: rod. číslo člena (bez lomítka)
zpráva pro příjemce:
T5_jméno člena

Výše členských příspěvků:
Členský příspěvek ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ: 500,-Kč
Členský příspěvek POLOLETNÍ vyjadřuje cenu kurzu:
- od září do ledna        (1. pololetí šk. roku)
- od února do června  (2. pololetí šk. roku)
Výše členského příspěvku pololetního se odvíjí od zvoleného typu členství, které odpovídá počtu tréninkových hodin za týden.
členství  C)    6.600,-Kč     2 hod   (po nebo st) 
členství  G)   10.400,-Kč     4 hod   
(po+st) 

členství  H)    10.800,-Kč   4,5 hod   (po+pá nebo st+pá)
členství  L)     13.650,-Kč   6,5 hod   (po+st+pá) 

Termíny splatnosti:

Členský příspěvek - REGISTRAČNÍ (500,-) se hradí do 7 dnů po registraci do skupiny. 

cena kurzu  1. POLOLETÍ - v září daného šk. roku
cena kurzu  2. POLOLETÍ - v únoru daného šk. roku


Ve formuláři uveďte preferovaný kontakt, na který si přejete dostávat organizační zprávy.
SOS kontakt je dobrovolný. Použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud dítě po výuce nikdo nevyzvedne a preferované telefonní číslo bude nedostupné.
Odesláním registračního listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR