T6

Registrační list člena

Skupina T6  (11-15 let)     délka lekce 120-150 min

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet.
č.účtu: 1232233/5500
var. symbol: rod. číslo člena (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: T6_jméno člena

Výše členských příspěvků:
Členský příspěvek ZÁKLADNÍ / REGISTRAČNÍ: 500,-Kč
Členský příspěvek POLOLETNÍ vyjadřuje cenu kurzu:
- od září do ledna (1. pololetí šk. roku)
- od února do června (2. pololetí šk. roku)
Výše členského příspěvku pololetního se odvíjí od zvoleného typu členství, které odpovídá počtu tréninkových hodin za týden.

členství C)   6.600,-Kč      2 hod (po nebo st)
členství G)   10.400,-Kč     4 hod (po + st) 
členství H)   10.800,-Kč  4,5 hod (po nebo st + pá)
členství L)   13.650,-Kč   6,5 hod (po + st + pá) 

Termíny splatnosti:
Členský příspěvek - REGISTRAČNÍ (500,-) se hradí do 7 dnů po registraci do skupiny
cena kurzu  1. POLOLETÍ - v září daného šk. roku
cena kurzu  2. POLOLETÍ - v únoru daného šk. roku


Ve formuláři uveďte preferovaný kontakt, na který si přejete dostávat organizační zprávy. 
SOS kontakt je dobrovolný. Použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud dítě po výuce nikdo nevyzvedne a preferované telefonní číslo bude nedostupné.
Odesláním registračního listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.