V 1

...

Evidenční formulář - roč. V1 (4-5 let)

Základní výuka 2x týdně:  Pondělí + Středa  17:30-18:30 / cena výuky za jedno pololetí 6.000,-Kč

Volitelná výuka:  Čtvrtek - Repertoár  15:00-16:00 / cena výuky za měsíc 400,-Kč

Vzhledem k tomu, že volitelná výuka začíná od října, i vzhledem k tomu, že pro rozšíření výuky se může žák rozhodnout i kdykoliv později, během školního roku, uvádíme zde cenu za jeden měsíc. Školné za volitelnou část výuky se pak vypočítává poměrnou částkou.

termíny splatnosti: 15. 10. 2020  / 1. pololetí
                               15. 2. 2021  /  2. pololetí
č. účtu: 2401000879/8040 (Oberbank)
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka) 
zpráva pro příjemce: Balet hrou_jméno žáka

Ve formuláři níže nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo o změnu docházky. Uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je v samostatných kolonkách. 

SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny vaše preferovaná telefonní čísla budou nedostupná.

Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.

Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat
- vše je k dispozici v tištěné verzi v recepci Studia, na požádání zasíláme i v elektronické podobě
.