V5

...

Evidenční formulář - roč. V5  (9-12 let)

základní výuka 2x týdně:  úterý + čtvrtek 16:45-18:15 / cena výuky za pololetí 8.000,-Kč

volitelná výuka: 

Pátek   16:30-18:00  Repertoár/scénická praxe  / cena výuky za měsíc 600,-Kč

Neděle 14:00-17:00 (každý lichý týden) - trénink+repertoár / cena výuky za měsíc 600,-Kč

Čtvrtek  18:15-19:00 Moderní tanec / cena výuky za měsíc 300,-Kč

Úterý  18:15-19:00 Lidový tanec / cena výuky za měsíc 300,-Kč

Vzhledem k tomu, že volitelná výuka začíná od října, i vzhledem k tomu, že pro jakékoliv rozšíření výuky se může žák rozhodnout i kdykoliv později, během školního roku, uvádíme u volitelné výuky cenu za jeden měsíc. Školné za tuto část výuky se pak vypočítává pouze poměrnou částkou.

termíny splatnosti: 15. 10. 2020 / 1. pololetí
                               15. 2. 2021 / 2. pololetí
č. účtu: 2401000879/8040 (Oberbank)
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Balet hrou_jméno žáka  

Ve formuláři níže nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo o změnu docházky. Uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je v samostatných kolonkách. SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a uvedená preferovaná tel. čísla budou nedostupná. V případě, že dáte souhlas se samostatným odchodem žáka po výuce, berete na vědomí, že za něj Baletní škola nenese odpovědnost již od momentu opuštění baletního sálu.

Odesláním Ev. formuláře udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.
Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat. Vše je k dispozici v tištěné podobě v recepci studia, na požádání zasíláme i v elektronické podobě.