Čipy

...

Vážení rodiče, od září 2018 máme novou elektronickou evidenci žáků, která nám (kromě jiného) umožnila omezit potřebu každodenní finanční hotovosti v recepci, urychlila evidenci všech hotovostních plateb, vystavování platebních dokladů i jejich následnou registraci.  Každý žák má v evid. systému svůj vlastní "účet", který je nutno aktivovat vyzvednutím a zprovozněním 
členského čipu. 

Čip je na jméno žáka a funguje nejen jako "registrační průkazka", ale i jako "peněženka".  Aby systém fungoval správně, musí mít každý žák svůj vlastní čip, není možné vystavit pro sourozence pouze jeden, společný.    

Každý nový čip obsahuje "kredit" v hodnotě 1.000,- Kč. (nutné uhradit v hotovosti, při převzetí čipu)  Z této částky se při aktivaci odečte vratná záloha za čip ve výši 200,-Kč

a manipulační poplatek ve výši 50,-Kč. Zůstatek (750,-) pak může žák nebo jeho doprovod, v průběhu celého šk. roku využívat na úhradu občerstvení, baletního oblečení a obuvi, nebo výuky.  Pro přehled rodičů dětí, které chodí již bez doprovodu můžeme udělat podrobný výpis útraty dětí i za celý šk. rok zpětně. Kredit na čipu je možné v recepci kdykoliv dál dobíjet jakoukoliv částkou. (Pro tento úkon je ale nutné mít čip fyzicky u sebe.)   

Vyzvedávání čipů v recepci je možné vždy do konce října.