Ukončení docházky

...

Ukončení docházky se počítá od data vyplnění formuláře.

Nároky na vrácení kurzového najdete v sekci "Cena kurzů". V případě splnění podmínek na vrácení nás kontaktujte na e-mailu.