Ukončení docházky

...

UKONČENÍ DOCHÁZKY 

- vyplňte a odešlete formulář. 

V případě nároku na vrácení poměrné částky školného nezapomeňte uvést č. účtu.