O nás


Soukromou baletní školu Terpsichore založili v roce 2008 emeritní sólisté baletu, manželé Pavlína a Pavel Ďumbalovi, ve Státní opeře Praha. Školou od té doby prošlo přes 2000 žáků.
Díky propracované koncepci se Terpsichore svými výsledky řadí na špičku baletních škol,
v České republice. Studenti hlásící se ke studiu na konzervatořích dosahují na talentových zkouškách vždy nejvyššího bodového ohodnocení. Za svůj největší pedagogický úspěch považují manželé Ďumbalovi přijetí žačky Emmy Stráníkové, jako historicky první cizinky (již v 10-ti letech!) ke studiu na MGACH (Московская Государственная академия хореографии), neboli Baletní akademii Bolšovo Teatra v Moskvě (Bolschoi Ballet Academy). 

Dobré jméno si škola získala i v zahraničí. Na mezinárodních baletních soutěžích se studenti každoročně umisťují na medailových pozicích. 

... pár stručných odpovědí na nejčastěji kladené otázky...

 • Terpsichore ??

Jméno Múzy tance - v překladu doslova znamená "Těšící se z tance".  V řecké mytologii byla Terpsichore jednou z devíti múz, tedy dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné.

 • Fungují ve vaši baletní škole nějaká pravidla?
 • Ano. Hlavní pravidlo zní: "Nic nefunguje bez pravidel!"

 • Koncepce výuky?  

    1)   Balet hrou
    2)  Děti zdravotně nepoškozovat!

4-8 leté děti nejprve prochází základní pohybovou průpravou
V 9-10 letech pak přecházíme k pokročilejší baletní průpravě, ale pouze s dětmi, které mají pro balet nepostradatelné fyzické předpoklady.
Pro děti, které "tancování" baví, ale jejich fyzické dispozice jim nedovolují náročnější baletní zátěž,
jsou pak tréninky plně přizpůsobené jejich možnostem. 

 • Předpoklady pro přijetí nového žáka?

V první řadě skutečnost, že balet/tanec je přáním dítěte, ne maminky, tatínka ... A kromě vlastní vnitřní motivace, pak nesmí chybět i fyzické a duševní předpoklady, aby se balet / tanec později nestal
pro dítě trápením, ale zůstal pro něj radostí. 

 • Průběh zápisu nových dětí ? 

Formou zkrácené "ochutnávkové" lekce, kdy si děti vyzkouší, v jakém duchu hodiny probíhají.  

 • Cíle baletní školy?

Hledáme a těšíme se z každého výjimečného talentu, ale našim cílem není vychovávat jen budoucí "primabaleríny"... Prioritou je rozdmýchat ve všech dětech jiskřičku a zapálit je nejen pro balet,
ale pro divadlo, umění všeobecně. Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli
při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Tancem rozvíjíme jejich kreativitu, fantazii, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní, optimistický přístup k životu. Prostřednictvím tance a baletu
je učíme, že bez řádu a poctivého přístupu nic nefunguje. Seznamujeme je s významem pojmů
pokora, slušnost, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, úcta k tradicím, přátelství, týmová práce, profesní etika ... Pochopení významu těchto pojmů a osvojení si jednotlivých vlastností,
jim pak v životě bude prokazovat velmi dobrou službu, ať už se budou dál profesně věnovat čemukoliv.

 • Kdo vede výuku ?

Taneční pedagogové mají mnohem vyšší míru zodpovědnosti, než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s velmi specifickým a křehkým nástrojem - lidským tělem. Dětem se proto věnují výhradně zkušení pedagogové s dlouholetou praxí a špičkovými výsledky v oboru, emeritní sólisté baletu ND Praha a Pražského komorního baletu Pavla Šmoka, kterým tleskalo publikum nejen českých, ale i zahraničních divadelních scén. Všichni si plně uvědomují nutnost zodpovědného přístupu odborně vzdělaných a citlivých pedagogů.  

 • Vyučuje se pouze balet, nebo i jiné taneční žánry?

Ve vyšších ročnících do lekcí průběžně zařazujeme i výuku lidového, moderního, charakterního
a muzikálového tance.
Kromě běžné výuky pak pořádáme i workshopy zaměřené vždy na určitý taneční žánr, styl, či taneční techniku.
V hodinách scénické praxe se věnujeme i herecké nonverbální-výrazové jevištní technice, kde je našim cílem zbavit děti nepřirozených projevů ve vystupování, tak, aby se pak na jevišti uměly chovat zcela přirozeně, uvolněně a "opravdově"... 

 • Je možné objednat si i soukromé lekce navíc a věnovat se tanci v nadstandardní intenzitě? 

Ano, s dětmi, které projeví zájem (a jejich rodiče tento zájem podpoří), pak pracujeme na dalším rozvíjení jejich umělecké osobnosti s mnohem větší intenzitou (soukromé lekce, příprava na soutěže, výukový program "Intensiv" ) 

 • Jaké oblečení a obutí je k výuce baletu potřebné a kde ho můžu koupit?

Rodičům našich žáků poskytujeme nadstandardní servis v podobě dodání všech baletních potřeb
"na klíč" - tzn., že se sháněním jednotného tanečního úboru, obutí i potřeb na úpravu vlasů si nemusí dělat starosti. (dodání baletních potřeb není v ceně školného)

 • Máte i kurzy pro dospělé a seniory ?

Pro dospělé máme v nabídce nejen lekce baletu. Vybírat můžou z lekcí jógy, cvičení pro zdravá záda, nebo speciálního cvičení "Knyazev barre au sol", kde během 60 minutové lekce současně protáhnou
i zaposilují, jinak a jinde než ve "fitku"- navíc, v doprovodu příjemné hudby, v pohodové atmosféře.

Nezapomínáme ani na seniory. Cvičení s lektorkou Arankou Hovorkovou, emeritní členkou baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let. Její lekce jsou
plné elegance a noblesy, mají zcela výjimečnou a nezaměnitelnou atmosféru, slovy jen těžko popsatelnou ... Musíte je zažít, aby jste pochopili.

 • Kde výuka probíhá?

Po uzavření Státní opery Praha (2016) se škola na přechodnou dobu přestěhovala do Maceškova paláce na Královských Vinohradech. 
Od září 2021 se díky propojení s Tanečním centrem Praha, konzervatoří - gymnáziem, jejím novým sídlem stal "Dům tanečního umění Praha".  Rozlehlý areál bývalého branického pivovaru, dosud vyzařuje výjimečnou atmosféru průmyslové revoluce 19. století. Na jaře 2021 byl velmi citlivě rekonstruován, pro vzdělávací, umělecké a komunitní potřeby. 3000 m2 skýtá nadstandardní provozní zázemí všem vzdělávacím a uměleckým institucím tanečního žánru, které zde spolu sídlí. 

...

Pokud jste úvod dočetli až sem a rozhodli jste se Baletní školu Terpsichoré navštívit, těšíme se na Vás a Vaše děti při setkání na nové adrese.  Podrobnosti k zápisu a přihlášky naleznete zde.


Napadla Vás ještě nějaká otázka a nenašli jste odpověď ani v dalších rubrikách? Neváhejte, volejte, ptejte se ...