O nás


Soukromou baletní školu Terpsichore založili v roce 2008 emeritní sólisté baletu, manželé Pavlína a Pavel Ďumbalovi, ve Státní opeře Praha. Školou od té doby prošlo přes 2000 žáků.
Díky propracované koncepci se Terpsichore svými výsledky řadí na špičku baletních škol,
v České republice. Studenti hlásící se ke studiu na konzervatořích dosahují na talentových zkouškách vždy nejvyššího bodového ohodnocení. Za svůj největší pedagogický úspěch považují manželé Ďumbalovi přijetí žačky Emmy Stráníkové, jako historicky první cizinky (již v 10-ti letech!) ke studiu na MGACH (Московская Государственная академия хореографии), neboli Baletní akademii Bolšovo Teatra v Moskvě (Bolschoi Ballet Academy). 

Dobré jméno si škola získala i v zahraničí. Na mezinárodních baletních soutěžích se studenti každoročně umisťují na medailových pozicích. 

... pár stručných odpovědí na nejčastěji kladené otázky...

 • Terpsichore ??

Jméno Múzy tance - v překladu doslova znamená "Těšící se z tance".  V řecké mytologii byla Terpsichore jednou z devíti múz, tedy dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné.

 • Fungují ve vaši baletní škole nějaká pravidla?
 • Ano. Hlavní pravidlo zní: "Nic nefunguje bez pravidel!"

 • Koncepce výuky?  

    1)   Balet/tanec/pohyb hrou
    2)  Děti zdravotně nepoškozovat!
    3)  Vyvracíme mýtus o "nezdravém drilu u baletní tyče"... 

4-8 leté děti nejprve prochází základní pohybovou průpravouVýuka je dále doplněna o základy taneční gymnastiky, hudební rytmiky a herecké výchovy.  
V 9-10 letech pak přecházíme k pokročilejší baletní a taneční průpravě, ale pouze s dětmi, které mají pro balet a tanec nepostradatelné fyzické předpoklady.
Pro děti, které "tancování" baví, ale jejich fyzické dispozice jim nedovolují náročnější (baletní) zátěž,
jsou pak tréninky vždy plně přizpůsobené jejich možnostem. 

 • Předpoklady pro přijetí nového žáka?

V první řadě skutečnost, že balet/tanec je přáním dítěte, ne maminky, tatínka, babičky ...
Kromě vlastní vnitřní motivace dítěte, nesmí chybět i nezbytné fyzické a duševní předpoklady, aby se balet / tanec později nestal pro dítě trápením, ale zůstal pro něj dlouholetou radostí. 

 • Průběh zápisu nových dětí ? 

Zápis u nás není pro dítě "martýriem", ale spíše významným dětským zážitkem, přátelským a zábavným setkáním. Probíhá v rámci Dnů otevřených dveří (DOD), formou zkrácené "ochutnávkové" lekce, kde si dítě  vyzkouší, v jakém duchu u nás hodiny probíhají a současně bezprostředně předvede, co se v něm skrývá.  

 • Cíle baletní školy?

Těšíme se z každého výjimečného talentu, ale našim cílem není vychovávat jen budoucí "primabaleríny"... Prioritou je rozdmýchat ve všech dětech jiskřičku a zapálit je nejen pro balet,
ale pro divadlo, hudbu, umění všeobecně. Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli
při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Tancem rozvíjíme jejich kreativitu, fantazii, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní přístup k životu a v neposlední řadě schopnost soustředění. Prostřednictvím tance a baletu je učíme, že bez řádu a poctivého přístupu nic nefunguje. 
Seznamujeme je s významem pojmů
pokora, slušnost, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, úcta k tradicím, přátelství, týmová práce i profesní etika ... Pochopení významu těchto pojmů a osvojení si alespoň některých z těchto vlastností, jim pak v životě bude prokazovat velmi dobrou službu, ať už se budou dál profesně věnovat čemukoliv.

 • Kdo vede výuku ?

Profesionálové, emeritní sólisté baletu.
Taneční pedagogové mají mnohem vyšší míru zodpovědnosti, než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s velmi specifickým a křehkým nástrojem - lidským tělem. Dětem se proto věnují výhradně zkušení pedagogové s dlouholetou praxí a prokazatelnými výsledky v oboru, kteří si plně uvědomují nutnost zodpovědného přístupu odborně vzdělaných a citlivých pedagogů.  

 • Vyučuje se pouze balet, nebo i jiné taneční žánry?

Ve vyšších ročnících do lekcí průběžně zařazujeme i výuku lidového, moderního, charakterního
a muzikálového tance.
Kromě běžné výuky pak pořádáme i workshopy zaměřené vždy na určitý taneční žánr, styl, či taneční techniku.
V hodinách scénické praxe se věnujeme i herecké nonverbální-výrazové jevištní technice, kde je našim cílem zbavit děti nepřirozených projevů ve vystupování, tak, aby se pak na jevišti uměly chovat zcela přirozeně, uvolněně, "opravdově"... 

 • Je možné objednat si i soukromé lekce navíc a věnovat se tanci v nadstandardní intenzitě? 

Ano, s dětmi, které projeví zájem (a jejich rodiče tento zájem podpoří), pak pracujeme na dalším rozvíjení jejich umělecké osobnosti s mnohem větší intenzitou (soukromé lekce, příprava na soutěže, výukový program "Intensiv" ) 

 • Jaké oblečení a obutí je k výuce baletu potřebné a kde ho můžu koupit?

Rodičům našich žáků poskytujeme nadstandardní servis v podobě dodání všech baletních potřeb
"na klíč" - tzn., že se sháněním jednotného tanečního úboru, obutí i potřeb na úpravu vlasů si nemusí dělat starosti. (dodání baletních potřeb není v ceně školného)

 • Kde výuka probíhá?

Praha 2:
Po uzavření Státní opery Praha v roce 2016 se škola přestěhovala jen o "pár metrů" dál,
na Královské Vinohrady, do překrásného baletního studia v Maceškově paláci. 
Praha 4: 
Od září 2021 se díky propojení s Tanečním centrem Praha, konzervatoří - gymnáziem, dalším sídlem školy stal i "Dům tanečního umění Praha".  Rozlehlý areál bývalého branického pivovaru, dosud vyzařuje výjimečnou atmosféru průmyslové revoluce 19. století. Na jaře 2021 byl velmi citlivě rekonstruován, pro vzdělávací, umělecké a komunitní potřeby. 3000 m2 skýtá nadstandardní provozní zázemí všem vzdělávacím a uměleckým institucím tanečního žánru, které zde spolu sídlí. 

...

Pokud jste úvod dočetli až sem a jste rozhodnutí naši Baletní školu Terpsichore navštívit,
těšíme se na Vás a Vaše děti při setkání na některém z našich baletních sálů. 

Podrobnosti k zápisu a přihlášky naleznete zde.


Napadla Vás ještě nějaká otázka a nenašli jste odpověď ani v dalších rubrikách? Neváhejte, volejte, ptejte se ...