O nás

... pár odpovědí na nejčastěji kladené otázky...

 • Terpsichore ??

Múza tance. V řecké mytologii byla Terpsichore jednou z devíti múz, tedy dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Jméno Terpsichore v překladu doslova znamená "Těšící se z tance". 

 • Koncepce výuky?  

    1)   Balet hrou
    2)  Děti zdravotně nepoškozovat!

4-8 leté děti nejprve prochází baletní přípravkou.
V 9-10 letech pak přecházíme k pokročilejší baletní průpravě, ale pouze s dětmi, které mají pro balet základní a nepostradatelné fyzické předpoklady. Pro děti, které "tancování" baví, ale jejich fyzické dispozice jim nedovolují náročnější baletní zátěž, máme pak tréninky plně přizpůsobené jejich možnostem.

 • Předpoklady pro přijetí nového žáka?

Vlastní vnitřní motivace. Skutečnost, že balet/tanec je přáním dítěte ... 

 • Průběh zápisu nových dětí ? 

Zápis probíhá formou zkrácené "ochutnávkové" lekce, kdy si děti vyzkouší, v jakém duchu hodiny probíhají a co je pak během roku na baletním sále čeká. 

 • Cíle baletní školy?

Samozřejmě, hledáme a těšíme se z každého výjimečného talentu, ale našim cílem není vychovávat jen budoucí "primabaleríny"...

Prioritou je rozdmýchat v dětech jiskřičku a zapálit je nejen pro balet, ale pro divadlo a umění všeobecně. Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Tancem rozvíjíme jejich představivost, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní, optimistický přístup k životu, ale především je učíme, že bez řádu a poctivého přístupu v životě nic nefunguje (alespoň ne dlouhodobě a úspěšně). Seznamujeme je s významem pojmů pokora, slušnost, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, úcta k tradicím, přátelství, profesní etika ... Pochopení významu všech těchto pojmů a osvojení si těchto vlastností, jim v pozdějších letech bude prokazovat velmi dobrou službu, ať už se budou dál profesně věnovat čemukoliv.

 • Fungují v baletní škole nějaká pravidla?

Ano. Naše hlavní pravidlo zní:  "Nic nefunguje bez pravidel!"

 • Kdo vede výuku ?

Dětem se věnují výhradně zkušení pedagogové s dlouholetou praxí a špičkovými výsledky v oboru, emeritní sólisté baletu ND Praha a Pražského komorního baletu Pavla Šmoka, kterým tleskalo publikum nejen českých, ale i zahraničních divadelních scén. 
Všichni si plně uvědomují nutnost zodpovědného přístupu odborně vzdělaných a citlivých pedagogů. Taneční pedagogové mají totiž mnohem vyšší míru zodpovědnosti, než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s velmi specifickým a křehkým nástrojem- tělem.  

 • Vyučuje se pouze balet, nebo i jiné taneční žánry?

Do běžných hodin průběžně zařazujeme i výuku lidového a ve starších ročnících i moderního, charakterního a muzikálového tance. S dětmi, které projeví zájem (a jejich rodiče tento zájem podpoří), pak pracujeme na dalším rozvíjení jejich umělecké osobnosti s mnohem větší intenzitou (viz. výukový program "Intensiv" ). Kromě běžné výuky pořádáme i workshopy zaměřené vždy na určitý taneční žánr, styl, či taneční techniku.

V hodinách scénické praxe se věnujeme i herecké nonverbální-výrazové jevištní technice, kde je našim cílem zbavit děti nepřirozených projevů ve vystupování, tak, aby se pak na jevišti uměly chovat zcela přirozeně, uvolněně a "opravdově"...

 • Jaké oblečení a obutí je k výuce baletu potřebné a kde ho můžu koupit?

Rodičům našich malých baletek poskytujeme nadstandardní servis v podobě dodání všech baletních potřeb "na klíč" - tzn., že se sháněním jednotného tanečního úboru, obutí i potřeb na úpravu vlasů si nemusíte dělat starosti, vše pořídíte u nás ve Studiu, na místě výuky. (dodání baletních potřeb není v ceně školného)

 • Máte i kurzy pro dospělé a seniory ?

Pro dospělé máme v nabídce lekce "Barre au sol". Během 75 minutové lekce speciálního a velmi příjemného cvičení se současně protáhnete i zaposilujete, jinak a jinde, než ve "fitku"- navíc, v doprovodu příjemné hudby a v pohodové atmosféře.

Nezapomínáme ani na seniory - i ti si u nás přijdou na své... Cvičení s lektorkou Arankou Hovorkovou, emeritní členkou baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let, má zcela výjimečnou atmosféru, plnou elegance a noblesy, zcela nezaměnitelnou, slovy jen těžko popsatelnou ... Jednoduše, musí se zažít!

 • Kde výuka probíhá?

Po uzavření Státní opery Praha, kde měla BŠT dlouhá léta zázemí, se od září 2016, našim novým sídlem stal Maceškův palác na Královských Vinohradech. Nově zrekonstruované, překrásné prostory baletního studia v této historické budově z roku 1929 jsou přímo předurčeny pro tak vznešený pohyb, jakým balet bezesporu je.

Pokud jste úvod dočetli až sem a rozhodli jste se Baletní školu Terpsichoré navštívit, těšíme se na Vás a Vaše děti při setkání v našem krásném baletním studiu na Královských Vinohradech, v Budečské 35. Podrobnosti k zápisu a přihlášky naleznete zde:


Napadla Vás ještě nějaká otázka a nenašli jste odpověď ani v dalších rubrikách? Neváhejte, volejte, ptejte se ...