Ceny kurzů

...

Přesnou cenu výuky pro konkrétní ročník najdete v hlavičce přihlášky do daného ročníku - přihlášky zde.

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet. 
č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce:  _jméno žáka  (např.: K1-B_Anna Nováková) 
termíny splatnosti: 10. 10. 2021 _ 1. pololetí
                               10. 2.  2022 _ 2. pololetí

Cena výuky se odvíjí od délky lekcí (60/90 min) a frekvence docházky. 
Délka lekce je v každém ročníku pevně daná, frekvence docházky je částečně volitelná.

Základní výuka:

Skupinové lekce - 60 min:
1x týdně  200,-Kč/lekce
2x týdně  150,-Kč/lekce
3x týdně  130,-Kč/lekce   

Skupinové lekce - 90 min:
1x týdně  250,-Kč/lekce
2x týdně  200,-Kč/lekce
3x týdně  180,-Kč/lekce
4x týdně  150,-Kč/lekce

Individuální příprava na soutěž - cena za 60 min:

1 žák/750,-Kč * 2 žáci/450,-Kč * 3 žáci/350,-Kč * 4 žáci/250,-Kč * 

Skupinová soutěžní příprava - 6 a více žáků / 100,-Kč

Pokud chce žák reprezentovat BŠT na soutěži, podmínkou je absolvování mimořádných (soutěžních) tréninků v celkové délce minimálně 10 hodin na danou choreografii. 

-----------------------------

V souvislosti s kurzovným žákům a rodičům poskytujeme vše následující:

1) informaci, kolik výukových hodin v rámci daného celoročního studia (září-červen) žákovi garantuje a jaká je cena 1 lekce, ze které vychází při výpočtu celkové roční částky. 

2) umožňujeme platbu pouze poměrné částky v případě, že je žák do školy přihlášen později, již v rozběhnutém školním roce. Poměrná část se vždy počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce.  

3) vracíme poměrnou část, pokud žák ze zdravotních důvodů musí ukončit docházku předčasně a definitivně. Ukončení se zasílá písemně, mailem. (ucetni@terpsichore.cz)       

Protože koncepce výuky je připravená od září do června, žák se tudíž přihlašuje na celý školní rok, cena kurzu je vypočítaná a pevně daná na 10 měsíců. (Z toho důvodu se pak i poměrná část vždy počítá pouze na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce). Kurzovné se hradí ve dvou splátkách - pololetně. Škola garantuje žákovi ve školním roce určitý celkový počet lekcí a to dle klíče: docházka 1x týdně=40 lekcí/šk.rok.
Celkový počet je stanoven souhrnně za celý šk. rok - vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí. Do celkového počtu se pak zahrnují i všechny mimořádné lekce, které se konají v rámci nácviku závěrečného představení mimo běžný rozvrh výuky o víkendech a státních svátcích 1. a 8. května a jsou pro všechny účinkující žáky povinné. Tyto taktéž nejsou rozprostřeny rovnoměrně do všech 10-ti měsíců, ale konají se pouze ve druhém pololetí. Informace o termínech těchto lekcí jsou na webových stránkách uvedeny zde vždy již v srpnu, před započetím nového šk. roku, tak, aby s nimi rodiče již předem počítali při tvorbě jarních víkendových rodinných programů. 

Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně školy, nikoliv na základě přírodní katastrofy, pandemie, či nařízení vyšší moci, nebyl garantovaný počet lekcí dodržen a škola by žákovi nenabídla náhradu v jiném termínu, vrátí škola žákovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné lekce. Pokud bude celkový počet lekcí naopak překročen, doúčtuje škola žákovi rovněž poměrnou část školného. V obou případech se lekce účtují jednotlivě a termín splatnosti je vždy 15 dnů od vystavení vyúčtování. Náhradu za lekce nevyužité žákem (a to z jakýchkoliv důvodů) škola neposkytuje.

Volitelná část výuky, na kterou se žák přihlásí až v průběhu školního roku, se hradí poměrnou částkou v termínu do 15 dnů od zahájení docházky.  
Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuálních lekcí - ceny viz. výše. Výuka se v tomto případě platí vždy před započetím lekce.