Provozní řád

...

- Provozní řád Baletní školy Terpsichoré

- Provozní řád Domu tanečního umění Praha 

 - na vyžádání zasíláme mailem.