Provozní řád

...

- Provozní řád Baletní školy Terpsichoré

- Provozní řád Tanečního studia

- Domovní řád Maceškova paláce

 Vše je k dispozici v recepci studia, na vyžádání zasíláme mailem.