Contemporary

...

Evidenční list

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete posílat organizační zprávy.

Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR. Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Tanečního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat - vše k dispozici v recepci Studia.