COVID - aktuální OPATŘENÍ 

I nadále platí "BĚŽNÝ" provoz dle přílohy - aktuálního usnesení Vlády České republiky ze dne 29. 12. 2021
s účinností od 3. 1. 2022 - pro naši baletní přípravku bez omezení s hygienickými opatřeními. 
Na naší běžné výuce a kurzech není v jeden čas přítomno více než 20 osob a jedná se o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu - viz. bod II/12 odst. c) a bod II/14 odst. b) usnesení. 

Hygienická opatření:

  • Vstup do budovy školy je povolen pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.
  • Při vstupu do budovy školy provedou příchozí dezinfekci rukou
  • Pohyb v budově školy je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest - s výjimkou pro cvičící osoby na baletních sálech
  • Dobu strávenou v šatně a ostatních prostorech školy všichni návštěvníci omezí na minimum se zachováním vzájemného odstupu 1,5m.