Baletní škola Terpsichore

Vítejte v baletní škole emeritních sólistů baletu

 Pavlíny a Pavla Ďumbalových. 

Videoukázky o naši práci řeknou víc, než mnoho napsaných slov ...  

Můžete si u nás vybrat z kurzů
od "baletních hrátek" pro nejmenší,
přes kurzy baletu i contemporary dance pro starší děti,
až po přípravný kurz na
konzervatoř.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
&
ZÁPIS

rezervujte si své místo registrací


Naše kurzy najdete: 

na Praze 2:
Baletní Studio Terpsichore 
v Maceškově paláci,
Budečská 35, Praha 2 - Vinohrady

 na Praze 4:  
Dům tanečního umění Praha
Údolní 212/1, Praha 4 - Braník

Od září 2021 začala naše baletní škola spolupracovat
Tanečním centrem Praha, Konzervatoří - gymnáziem a otevřela kurzy i v DTU Braník.
Na pojetí koncepce naší výuky se tímto krokem ale nic nemění.

Pořád zachováváme hlavní myšlenku, že naše baletní škola je tu pro děti,
pro které je tanec především velkou láskou
a krásným koníčkem. 


Otevření přípravného oddělení konzervatoře a spolupráce s TCP

Ve světě je běžnou praxí, že renomované umělecké školy, konzervatoře, baletní akademie, 
mají svou vlastní "přípravku", kde se umělecké výchově dětí věnují profesionální pedagogové - emeritní baletní umělci s bohatou profesní praxí

V roce 2021 jsme byli osloveni zřizovateli a zakladateli 
Tanečního centra Praha, Konzervatoří - gymnáziem
abychom se s naší baletní školou stali součástí ojedinělého projektu,
otevření Domu tanečního umění Praha, kam TCP, konzervatoř - gymnázium přesídlilo
a současně nám byl svěřen úkol, vytvořit pro tuto konzervatoř "Přípravné oddělení".   
Jedná se o přípravný kurz k talentovým zkouškám pro děti 4. a 5. třídy základní školy, kterým tanec poskytuje takový pocit naplnění a seberealizaci, že se rozhodly posunout svého koníčka o level výš a pokračovat v akademickém uměleckém vzdělávání na úrovni gymnaziálního typu.
Pro tyto děti je pak velkou výhodou skutečnost, že jsou nejen celostně připravené k talentovým zkouškám, ale i dokonale sžité se školním prostředím "TCP, konzervatoře - gymnázia".   Výuka ve školním roce 2024/25 začíná:
* pro všechny STÁVÁJÍCÍ žáky - 
v pondělí  16. 9. 2024

* pro všechny NOVÉ, kteří teprve přijdou během září na zápis - výuka začíná v pondělí  30. 9. 2024

Těšíme se na vás  :-)