Terpsichore - baletní škola

aneb "balet hrou"

... od prvních tanečních krůčků, až po přípravné oddělení Konzervatoře ...  

Krátké videoukázky o naši práci řeknou víc, než mnoho napsaných slov ...  

Všechny AKTUÁLNÍ organizační informace ZDE


Od září 2021 ve spojení s Tanečním centrem Praha, konzervatoří - gymnáziem
v novém sídle:
Dům tanečního umění Praha
Údolní 212/1, Praha 4 - Braník

Ve světě je běžnou praxí, že renomované taneční školy, konzervatoře, baletní akademie, mají svou vlastní "přípravku", kde se umělecké výchově dětí věnují profesionální pedagogové - emeritní baletní umělci s bohatou profesní praxí. 
Je nám ctí, že právě naše baletní škola byla oslovena vedením TCP, aby od září 2021 byla součástí ojedinělého projektu - otevření Domu tanečního umění Praha a stala se oficiálně "Přípravným oddělením konzervatoře".  Na pojetí naší výuky tance se tímto nic nemění.
Pořád je zachována hlavní myšlenka, že naši školu můžou navštěvovat jak děti, pro které tanec bude i nadále jen krásným koníčkem, tak i děti, kterým tanec poskytne takový pocit naplnění, sebeurčení a seberealizaci, že se rozhodnou pro profesionální taneční dráhu a pokračování s akademickým uměleckým vzděláváním na úrovni gymnaziálního typu.
Pokud má dítě, které přípravku navštěvuje, pro tanec všechny základní potřebné předpoklady, a to nejen fyzické dispozice, ale i chuť, odhodlání, zázemí a především podporu v rodině a rozhodne se pro studium tance i v rámci svého dalšího vzdělávání na střední škole, má pak před ostatními dětmi nemalý náskok, protože je nejen celostně připraveno k talentovým zkouškám, ale je pochopitelně již i dokonale sžité s tímto školním uměleckým prostředím.

Výuka ve školním roce 2023/24 začíná v pondělí 
11. 9. 2023

Těšíme se na vás  :-)Kurzy pro děti

  • Baletní krůčky pro nejmenší 3,5 - 6 let [předškoláci]
  • Balet hrou 7 - 9 let [školáci]
  • Přípravka na konzervatoř 4-5. třída ZŠ [zájemci o studium]
  • Letní taneční škola

Kurzy pro dospělé - v přípravě ... 

  • Yoga for movers
  • Balet pro dospělé [začátečníci i pokročilí]
  • Cvičení "Knyazev barre au sol"
  • Cvičení "Zdravá záda" (metoda SM systému dle MUDr. R. Smíška)