Blešky

...

Evidenční formulář - roč. Blešky (4-5 let)

Základní výuka 1x týdně: pondělí  17:30-18:30 / cena výuky za pololetí: 4.000,- Kč

termíny splatnosti: 15. 10. 2020 / 1. pololetí

                            15. 2. 2021 / 2. pololetí
č. účtu: 2401000879/8040 (Oberbank)
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Balet hrou_jméno žáka
 

Ve formuláři níže uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je ve k tomu určených samostatných kolonkách. SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.
- vše je v tištěné podobě k dispozici v recepci studia, na požádání zasíláme i v elektronické podobě.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.
Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat