T1-B

...

Registrační formulář - skupina T1-B (3,5-5 let)

Lekce 60 min.
Základní výuka   2x týdně _ cena za pololetí _ 6.000,-Kč  [150Kč/lekce]
Rozšířená výuka 3x týdně _ cena za pololetí _ 7.800,-Kč   [130Kč/lekce]

Cena rozšířené výuky zohledňuje začátek od října.
Docházku na 3x týdně lze v případě zájmu rozšířit kdykoliv, kurzovné se pak vypočítává poměrnou částkou.
 

termíny splatnosti: 10. 10. 2021  / 1. pololetí
                               10.  2. 2022 /  2. pololetí
č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Pohyb hrou_jméno žáka

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je
v samostatných kolonkách.
SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.