Vysvětlivky k rozvrhu


Intenzita docházky  

Pro jakoukoliv pohybovou činnost, má-li být pro všechny zúčastněné (děti, rodiče i pedagogy) smysluplná a má-li přinášet radost nejen z pohybu, ale i z výsledků, doporučujeme základní minimální intenzitu tréninků 2x týdně. Intenzitě docházky vždy logicky odpovídají výsledky a na ně pak navazuje i možnost účinkování dítěte ve školních divadelních představeních, nebo možnost členství ve školní soutěžní skupině "Terpsichore ballet company", která se účastní soutěží a dalších vystoupení.   

Zařazení dle věku 

Uvedený věk je pro zařazení dítěte do dané skupiny pouze orientační.  

Děti do jednotlivých skupin zařazujeme tak, aby tyto skupiny byly ve všech ohledech vyvážené a děti zbytečně nestrádaly při případném "neúspěchu", mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, navrhneme dítěti postup do starší skupiny již v průběhu školního roku. 
Základní docházku lze dále kombinovat a rozšiřovat o (nepravidelné) víkendové workshopy zaměřené tematicky, na určitou taneční techniku, nebo nácvik dané choreografie na konkrétní vystoupení, atd.  


... 

Balet pro dospělé - trénink klasického tance/baletu pro dospělé.

...

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/ 75-90 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

... 

SENIOR STUDIO - nové lekce od října:

Cvičení pro seniory / lekce 60 min 
... i senioři milující pohyb si u nás přijdou na své...
Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká:
"...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!

První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo balíček
10-ti lekcí za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od ledna 2020 - přesné termíny najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (elektronické přihlášky začnou fungovat koncem prosince)

___________________________________________________________