Přehled kurzů + "vysvětlivky" k rozvrhu


PŘEHLED kurzů + "vysvětlivky" k rozvrhu:

  • Intenzita docházky  
Pro jakoukoliv pohybovou (byť jen zájmovou) činnost, má-li být pro všechny zúčastněné (děti, rodiče i pedagogy) smysluplná a má-li přinášet radost nejen z pohybu, ale i z výsledků, je potřebná základní intenzita docházky 2 lekce týdně. K nim si žák může dále zvolit doplňující lekce. Intenzitě docházky pak logicky odpovídají výsledky žáků, na ně navazuje délka vystoupení v divadelním představení na konci šk. roku a stejně tak i výběr do soutěžních skupin.

Je možné domluvit i INDIVIDUÁLNÍ výuku (1 - 3 žáci). Vhodné jako doplněk výuky (nejen) pro uchazeče o studium na taneční konzervatoři.

  • Zařazení dle věku 

Uvedený věk (ve všech ročnících) je pro zařazení dítěte pouze orientační.  
Jde nám prioritně o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při případném "neúspěchu", mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Děti jsou proto do jednotlivých ročníků  zařazovány na základě několika faktorů - podle psychomotorické zralosti, dovednosti, schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, může být žákovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

  • První baletní krůčky (K1, K2, varianta A/B )_délka lekce 60 min_intenzita docházky 1 - 3x týdně:

K1-A    3,5 - 5 roku 
K2-A     6 - 7 let
varianta A =  1. pololetí docházka 1x týdně * 2. pololetí docházka 2x týdně 
V této variantě lze zvolit páteční lekci Repertoár-Scénická praxe (RSP) - (v "překladu" = "tanečky") až od 2. pololetí
--------------------------
K1-B   3,5 - 5 roku
K2-B     6 - 7 let
varianta B = docházka 2x týdně   
+ lze zvolit i páteční lekce Repertoár-Scénická praxe (RSP) - (v "překladu" = "tanečky"

  • Balet hrou (H3, H4) _ délka lekce 60-90 min _ intenzita docházky 2 - 4x týdně

H3     6 - 7 let    (60min)  (ročník v tomto šk.roce prozatím není otevřen) 
H4    7 - 9 let   (90min) - "pokročilí"  
+ lze zvolit i páteční lekce Repertoár-Scénická praxe (RSP) a lekce Intensiv

  • Přípravka konzervatoře (P5, P6) _ délka lekce 90-120 min_intenzita docházky 2-4x týdně

P5    - 11 let  (120min) 
P6   11 - 13 let  (90min) 
+ lze zvolit i páteční lekce Repertoár-Scénická praxe (RSP) 
a lekce Intensiv 

  • "INTENSIV" - pro studenty z roč. H4, P5 a P6   

- kromě všech lekcí baletu a scénické praxe, je možné navštěvovat každou druhou neděli lekci/ 180min. 
Ve školním roce 2021/22 se tyto lekce konají každý lichý týden.
Doporučujeme dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tematicky vždy na určitou taneční techniku.
...
Co znamená zkratka RSP ? Repertoár-Scénická praxe - jedná se o lekce zaměřené na  "scénický/jevištní repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Lekce RSP nelze navštěvovat samostatně, ale pouze v kombinaci se základní docházkou na lekce baletu.... 

Balet pro dospělé - trénink klasického tance/baletu pro dospělé.

...

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/ 75-90 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

... 

SENIOR STUDIO - nové lekce od října:

Cvičení pro seniory / lekce 60 min 
... i senioři milující pohyb si u nás přijdou na své...
Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká:
"...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!

První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo balíček
10-ti lekcí za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od ledna 2020 - přesné termíny najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (elektronické přihlášky začnou fungovat koncem prosince)

___________________________________________________________